Individorienterede indsatser - Enkeltsagsbehandling i SSP København

Den individorienterede indsats er et centralt element i det kriminalitetsforebyggende arbejde

Film om enkeltsagsbehandling i SSP København

Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

Enkeltsagskonceptet i regi af SSP København omfatter sagsbehandling på sager relateret til den enkelte unge under 18 år, og hvor der er behov for koordinering mellem flere forvaltninger i Københavns Kommune og Københavns Politi. I videoen ovenfor kan du få et hurtigt overblik over hele enkeltsagskonceptet.
 
I enkeltsagskonceptet arbejdes der ud fra en niveauopdelt tilgang til håndtering af enkeltsager. Enkeltsager gradueres i 4 niveauer afhængig af, hvor alvorlige forhold der er tale om. De mindre alvorlige sager håndteres typisk som niveau 1 eller niveau 2 sager, hvor enten bekymrende adfærd er observeret eller førstegangskriminaltet har fundet sted. De mere alvorlige sager håndteres som niveau 3 eller niveau 4 sager, hvor barnet eller den unge enten har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Du kan læse meget mere om de forskellige niveauer af enkeltsager i pjecen "Enkeltsagsbehandling i SSP København" hér.

Du vil som SSP'er typisk være med til at håndtere niveau 1 og niveau 2 sager, hvis du er en del af lokaludvalget. Mens du typisk vil håndtere niveau 3 og 4 sager, hvis du er en del af koordinationsgrupperne.

For unge mellem 18 og 25 år varetager SSP+ den koordinerede indsats mellem forvaltningerne. SSP+ er ligeledes et individorienterede koncept, hvori Kriminalforsorgen er fast samarbejdspartner. Læs mere om SSP+ her.

Enkeltsagsbehandlingen og din rolle heri

Hvad er enkeltsagsbehandlingen helt kort?
 • Enkeltsager i SSP er en koordineret indsats mellem myndighederne omkring den enkelte unge.
 • Denne koordinering skal sikre en helhedsorienteret og forebyggende indsats i forhold til den unge og samarbejdet med familien.
 • De enkelte forvaltninger bidrager hver især med relevant viden om den unge, som samlet danner grundlag for fælles beslutninger og arbejdsfordeling i forhold til opgaver der skal varetages i den fælles indsats/handleplan.

*For mere viden se publikation for enkeltsagsbehandling hér

Det forventes af dig ...
 • At du og din nærmeste leder sikrer at arbejdsstedet har fokus på børn og unge som kan være relevante for SSP enkeltsagsbehandling.
 • At du med sin nærmeste leder/forvaltning  er afklaret om jeres forpligtigelse til at bidrage med relevant viden om den enkelte unge enten på møder i SSP lokaludvalget eller i koordinationsgrupper.
 • At du har afklaret med sin nærmeste leder, hvilke unge fra egen institution som skal tages op på SSP møderne.
 • At du forud for SSP møderne afstemme med ledelse og kollegaer om der er unge som skal drøftes på kommende møde.
 • At du er orienteret fra din nærmeste leder om hvad man allerede har gjort fra institutions side og hvilke tiltag som der forventes igangsat (forældreinddragelse/forældresamtale, anmeldelser, underretninger, kommunikation, ekstra ressourcer o.lign).
 • At du sikrer at relevant viden fra møder i SSP regi og besluttede opgaver for institutionen bliver kommunikeret tilbage til din ledelse og kollegaer.
 • Når det handler om håndtering af enkeltsager, at du er i stand til at arbejde ud fra retsplejelovens § 115. (læs eventuelt mere hér).
 • Som institution, - skole, - klub, - gadeplan eller kulturmatrikel er det vigtigste, uanset at den unge bringes op i SSP, at der laves underretning til socialforvaltningen når der er bekymring for eller viden om kriminalitet hos en ung. (læs eventuelt mere i publikationen ”Når du er bekymret for et barn eller en ung")