Kommunikation - din vidensdeling til og fra SSP

HÉR KAN DU LÆSE OM VIDENSDELING I SSP OG TIL OG FRA DIT ARBEJDSSTED, OM PRESSEHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION I TILFÆLDE AT AKUTTE SITUATIONER

Du skal tage højde for

Hvordan kommunikerer jeg bedst ind i SSP?

Den viden som du kan bidrage med ind i SSP samarbejdet er vigtig. Samlet kan vi i SSP København hurtigt og præcist danne os et overblik...Derfor skal du altid:

 • Være i dialog med dine kolleger og ledelse, så du har ”fingeren på pulsen” i forhold til vores bekymrende børn, unge, familier og steder i dit lokalområde.
 • Huske også at informere SSP-sekretariatet om akutte opståede hændelser/kriser, der involverer lokalområdets børn og unge. Det skal du huske efter at have kontaktet politi og din egen forvaltning/myndighed.

Kontaktoplysninger på SSP-sekretariatet, SSP og SSP+ konsulenter kan du finde hér. Vær opmærksom på at disse er opdelt efter bydel.

Hvad skal jeg informere mine kolleger, ledelse og arbejdssted om SSP?

Husk at din SSP-funktion er vigtig for dine kolleger, ledelse og andre omkring dit arbejdssted. Nyttige informationer er også med til at sætte SSP ”på dagsorden” dér hvor du arbejder. Derfor skal du altid:

 • Huske at viderebringe vigtige informationer fra SSP til dine kolleger og leder. Det skal kun være viden målrettet jeres arbejde med børn, unge og familier. Du kan læse mere om den lovgivning der gælder for dig hér.
 • Huske også at informere om SSP årsplanen, ny nyttig forskning, metoder o.a. som du får kendskab til.
 • Orientere dig på SSP Københavns Facebookside, vores nyhedsmails samt på de SSP-møder du deltager i.

God kommunikation er med til at forhindre misforståelser, mytedannelser og sikrer, at vi arbejder i samme retning. Husk at et af vores mantraer i SSP strategien er, at »Vi skal gøre hinanden bedre«.

Hvor kan jeg henvende mig ved akut opståede situationer?

København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. I disse tilfælde er SSP organisationen tillagt en beredskabsfunktion og der skal igangsættes indsatser forbundet til de unge.

Akut opståede hændelser som behandles af SSP beredskabet kan knytte sig til følgende:

 • Opgør mellem ungdomsgrupperinger
 • Stenkast mod busser, politi, brandvæsen
 • Forstyrrelse af drift/institutioner
 • Ildspåsættelser
 • Drab/drabsforsøg
 • Internationale møder/store begivenheder

I beredskabssituationer skal SSP sekretariatet kontaktes. Dette kan ske på nedenstående telefonnumre på denne side.

Du kan læse meget mere om formål, målgrupper, deltagende parter samt hvordan SSP akutberedskabet aktiveres og forløber her, eller under SSP Akut Beredskab.

Hvem udtaler sig til pressen og hvordan er proceduren?

Som udgangspunkt skal pressehenvendelser om SSP spørgsmål (handleplaner, SSP årsplanen, indsatser o.lign.) besvares af enten SSP-sekretariatschefen eller en SSP lederrepræsentant. Det vil sige, at der er en lille chance for at du som SSP-medarbejder kommer til at udtale dig i pressen om SSP.

Drejer spørgsmålet sig alene om dit arbejdssted kan du eller din leder (og evt. dig) udtale sig. Det er altid en god idé af få sparring af egen forvaltning/myndighed om pressehåndtering.

 

Hér er nogle gode råd som du og din leder kan have gavn af at kende, hvis I skal udtale jer til pressen:

 

Inden du udtaler dig:

 • Udtænk 3-5 hovedbudskaber 3-5, der præcist beskriver situationen.
 • Spørg ind til om journalisten har en vinkel på historien
 • Koordiner med andre, der udtaler sig

Når du udtaler dig:

 • Svar med udgangspunkt i dine hovedbudskaber
 • Husk at beskrive hvad gøres der for at løse problemet
 • Det er tilladt at svare ”det ved jeg ikke – må jeg vende tilbage med et svar, når jeg har drøftet dette med min ledelse!)

Efter du har udtalt dig:

 • Bed om at få nyheden til godkendelse inden offentliggørelse
 • Læs, se, hør nyheden
 • Gem nyheden

Kontakt

SSP sekretariatet (indenfor almindelig kontortid)

SSP sekretariatet (indenfor almindelig kontortid)

Riad Tolba, Sekretariatschef (udenfor almindelig kontortid)

Riad Tolba, Sekretariatschef (udenfor almindelig kontortid)